Bedevaart naar Kevelaer 15 en 16 Augustus 2022

Op 15 en 16 augustus was dit jaar weer de bedevaart. We waren blij dat we dit jaar konden gaan.Vanwege de corona jaren waren we in 2020 en 2021 niet geweest.

We hebben dit wel gemerkt. Er gingen door allerlei omstandigheden minder pelgrims mee dan vorige jaren.

Het thema was dit jaar:

“HEMEL en AARDE aanraken”

Vanuit Bergen op Zoom en omstreken gaat de Stichting Broederschap Bergen op Zoon e.o. alweer voor de 273e keer naar Kevelaer.

Maandag 15 Augustus.

Deze ochtend vertrokken er twee bussen met ongeveer 100 pelgrims uit Brabant en Zeeland naar Kevelaer.

Op de parkeerplaats Raakeind kwamen de twee bussen met de pelgrims die op verschillende plaatsen waren opgehaald, bij elkaar

en vertrokken te samen naar “t Lijssels Vertier” in Liesel, voor onze koffie/thee stop.

Nadat we daar onze lunch gebruikt hadden , vertrokken we weer vol goede moed naar Kevelaer.

Onderweg hebben we nog wat gebeden en enkele Maria liedjes gezongen.

In Kevelaer aangekomen zijn we biddend en zingend via de hoofdstraat in processie met alle attributen erbij naar de Basiliek gegaan.

Het Pastorale team stond daar om ons te verwelkomen.Zingend met ons mooie lied “O Maria Consolatrice” traden we de kerk binnen.

We werden welkom geheten door de Pastoor van Kevelaer en onze voorzitter Gerard Akkermans.

Pastoor Maickel Prasing, pastoor Frans Verheije en diaken Anton Jansen gingen ons in het openingslof voor, begeleid door zang

bestaande uit pelgrims, onder leiding van Gerard Akkermans.

Na het openingslof gingen alle pelgrims naar hun hotel.

Om 16.30 uur was de Mariaviering in de St. Antoniuskerk.

De Mariaviering stond in het teken van “Maria, Moeder van Liefde”, dit teken werd ook toegelicht.

Waar ook het het pelgrimskoor weer mooie liederen ten gehore bracht.

Nadat iedereen lekker gegeten had, was er om 19.30 uur de Hoogmis, met het pastorale team, in de Basiliek met aansluitend de lichtprocessie.

Die langs de Genadekapel trok en eindigden in de Pax Christiekapel. Altijd indrukwekkend met al die brandende kaarsjes.

Deze lichtprocessie werd afgesloten met zang en gebed. Het was fijn om op Maria Ten Hemelopneming in Kevelaer te zijn.

De eerste dag zit erop en nog na een drankje genomen te hebben gingen we heerlijk slapen.

Dinsdag 16 Augustus.

Op tijd opgestaan, want de dagmis was om 8.30 uur. Deze mis was met Nederlandse gezangen, zodat alle pelgrims mee konden zingen.

Na de H.Mis was er om 9.30 uur de Kruisweg.Die wordt gehouden op twee plaatsen.

De kleine Kruisweg is in de Pax Christiekapel, dit is voor de pelgrims die moeilijk ter been zijn.

De andere is de grote Kruisweg. Bij deze Kruisweg gaat men naar het processiepark. Bij beide Kruiswegen staan we ook nog stil

bij de overleden pelgrims. Hun namen worden hier genoemd.

Na het middageten volgt er om 14.00 uur het afscheidslof, en worden de souvenirs gezegend.

Dit lof werd zoals alle anderen diensten verzorgd door het pelgrimskoor.

Als slot werd het mooie afscheislied “Vaarwel, vaarwel, wij scheiden” gezongen, dat door alle pelgrims uit volle borst werd mee gezongen.

Na nog even  gewinkeld of wat gedronken te hebben vertrokken we weer uit Kevelaer om 15.30 uur richting onze koffiestop in Liesel.

Daar stond de koffie/thee en ook de broodjes klaar, dat goed smaakten.

We werden daarna, zoals gewoonlijk weer uitgezwaaid door het personeel. Vandaaruit brachten de bussen de pelgrims

weer naar hun plaats van waar ze de dag ervoor opgestapt waren.

We hebben weer twee dagen van gebed, zang en bezinning mogen meemaken, en hopen dat we hier weer sterkte in gevonden hebben,

en Maria ons kracht geeft om verder door te gaan.

Bij deze wil ik Het Bestuur, Het Pastorale Team, Het Pelgrimskoor { wat een succes was } en al degene die hier aan hebben meegeholpen

en vooral alle pelgrims hartelijk bedanken.

Het waren weer twee mooie dagen .

Wij hopen jullie volgend jaar op 21 en 22 augustus 2023 in goede gezondheid weer in Kevelaer te zien.

Tonny Verstraten-Mies.