BEDEVAART  NAAR  KEVELAER 2017.
 
Dit jaar is de bedevaart op 21 en 22 augustus.
In Kevelaer is het dit jaar het 375-jarig bestaan van de bedevaart naar Maria, de Troosteres der Bedroefden. Sinds 1726 gaat er vanuit Bergen op Zoom en omstreken al een bedevaart daar naar toe. Het thema is dit jaar:
 
“Met Maria………..het Woord van God leven”
 
Maandag 21 augustus.
Om 8.30 uur was de bus in Oud Gastel. De pelgrims uit Wouw zaten er al in. Bij ons stapte er nog 29 pelgrims in. Vanuit Oud Gastel nog langs Zegge en Hoeven om nog pelgrims op te halen, en daarna door naar de parkeerplaats Raakeind. Daar kwamen we met 5 bussen bij elkaar. Even een sanitaire stop en toen door naar “‘t Lijssels Vertier” in Liessel waar de koffie/thee al op ons stond te wachten. Het nummer van de bus is ook het nummer van de tafeltjes, dus gemakkelijk te vinden. Ook gebruiken we daar ons mee gebrachte lunchpakket.
Vandaar uit vertrokken we naar Kevelaer. Tijdens deze busreis hebben we met Rosaly (de secretaresse van het Broederschap van Bergen op Zoom  en omstreken) nog gebeden en enkele Marialiedjes gezongen. In Kevelaer aangekomen hebben we ons gereed gemaakt voor de intocht. De attributen, waaronder de bedevaartkaars, het vaandel, het Mariabeeldje, het kruis en verdere attributen worden gedragen door mede-pelgrims. Al biddend en zingend met het koor lopen we in processie door de hoofdstraat van Kevelaer. Bij de basiliek aangekomen staat het pastorale team ons al op te wachten voor het openingslof. Bij het binnenkomen van de basiliek loopt het koor naar voor, terwijl zij het mooie lied  “O MARIA CONSOLATRICE” zingen. We worden welkom geheten door de Pastoor van Kevelaer en door onze voorzitster. Pastoor Wiel Wiertz gaat in deze dienst voor. Er zijn dit jaar 3 jubilarissen die al 25 jaar meegaan. Dit waren : Mevr. Boeren-Koevoets, Mevr. Verwijmeren, beiden uit Sint Willebrord en Mevr. Tonny Verstraten-Mies uit Oud Gastel. Zij kregen de zilveren speld opgespeld. Tijdens dit openingslof werd ook de bedevaartkaars gewijd.
 
Daarna zijn we naar ons hotel gegaan voor een heerlijk kopje koffie met een lekker stuk appeltaart en hebben daarna onze koffer naar onze kamer gebracht.
 
Om 16.30 uur was er een Mariaviering in de St. Antoniuskerk waar het koor, onder leiding van de Heer Nol Consemulder, al voor de dienst verschillende mooie Marialiederen ten gehore bracht. De Mariaviering stond in het teken van het Wees Gegroet. Dit werd toegelicht.
 
Nadat we ’s avonds lekker gegeten hadden volgde  om 19.30 uur de Hoogmis in de basiliek onder leiding van pastoor Maickel Praising, pastoor Wiel Wiertz en pastoor Fons van Hees met assistentie van Lars Koks. Hij is een theologie-student. Hij nam de preek op zich. Hij sprak over dat we allemaal kinderen van God zijn. Het was een aansprekende preek. Na de Hoogmis was er de lichtprocessie die naar de Pax Christikapel trok. Die is altijd heel mooi, al die brandende kaarsjes. Deze werd afgesloten met gebed en gezang. De eerste dag zit er op en we kunnen na nog een drankje in het hotel genomen te hebben heerlijk gaan slapen.
 
Dinsdag 22 augustus.
We werden al op tijd gewekt door het klokgelui. Om 8.30 uur begon de dagmis in de basiliek. Dit is altijd een Gregoriaanse mis, zodat vele pelgrims deze mee kunnen zingen met het koor. Er was die dag ook een grote bedevaart vanuit Keulen in Kevelaer, die na ons hun mis hadden. Omdat onze mis wat uitliep kwamen zij al tijdens onze dienst in de kerk en hielden nergens rekening mee. Dat was wel storend. Doordat de mis wat uitliep waren de kruiswegen wat later;  de grote kruisweg in het park van Kevelaer en de kleine kruisweg in de Pax Christikapel. De kleine kruisweg is voor de pelgrims die moeilijker ter been zijn. Ik loop de kleine kruisweg met het koor mee. Daarna zijn wij met enkele pelgrims koffie gaan drinken en hebben nog wat gewinkeld. In de namiddag was er om 14.00 uur het Afscheidslof en werden alle souvenirs nog gewijd. Als slot zong het koor het mooie afscheidslied: “Vaarwel, vaarwel” dat door alle pelgrims meegezongen werd.
 
Om 15.30 uur vertrokken we weer vanaf de parkeerplaats met 5 bussen naar onze koffiestop in Liessel, waar de koffie/thee en het broodje weer goed smaakten. Onderweg nog gebeden en gezongen. Om 17.30 uur was het vertrek uit Liessel waar we zoals gewoonlijk weer door het personeel uitgezwaaid werden. De bussen gingen nu ieder hun eigen  weg.
 
We kijken terug op 2 mooie dagen, vol van bidden, zingen, bezinning, mooie gedachten en ook van genieten, en hopen dat we hier weer sterker van terug komen. We hopen dat Maria onze gebeden zal verhoren die we gedaan hebben bij de kaarsjes die we hebben aangestoken.
Rest mij nog te bedanken, het bestuur, het pastorale team, al diegene die hieraan mee geholpen hebben, maar ook alle pelgrims en we hopen jullie volgend jaar weer te zien.
Tot volgend jaar in Kevelaar op 20 en 21 augustus.
 
Tonny Verstraten-Mies.