2019

272e Bedevaart naar Kevelaer. 19 en 20 augustus 2019 

Thema van de bedevaart 2019:


"Heer, waar moeten we heen?"

                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed van een oma tot Maria;

 Goede moeder Maria.
Ik zou U willen zeggen vandaag hoe bezorgd ik ben
voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Ze leven vaak zo anders dan ik gedroomd heb;
ze leven voor andere waarden en volgens andere normen.
Ze gaan hun eigen wegen
en soms versta ik niet wat ze antwoorden op mijn vragen.
Het zijn goede kinderen,
maar hun geloof is zo anders dan wij vroeger leerden.

Goede moeder Maria.
Gij zult mijn zorgen wel verstaan:
ook Uw zoon ging andere wegen dan Gij gedroomd had,
zijn woorden klonken soms zo vreemd.
Zorg voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Blijf bij hen als het kruis komt, laat hen nooit alleen.
Mogen zij, door alles heen,
Uw zoon ontdekken en de kracht van zijn vergevende liefde.

Amen.